ПОДАТИ ПЕТИЦІЮ     
0 из 10000 подписей
Переглянути підписи
Показать QR-код петиции
Платформа для петиций UaНета
Что вы хотите изменить?

Президенту України В.Ф. Януковичу, Секретарю НРБОУ А.П. Клюєву

За допрацювання проекту Енергетичної стратегії України

[center][b]ПЕТИЦІЯ
ЩОДО ПРОЕКТУ ОНОВЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ[/center][/b]

Шановний Вікторе Федоровичу!

Громадська Рада при Держенергоефективності України висловлює стурбованість щодо Проекту оновленої Енергетичної стратегії України, оприлюдненого на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України для громадського обговорення.

Проект оновленої Енергетичної стратегії перетворює питання національної енергетичної безпеки на вузькогалузевий інтерес добувних та генеруючих секторів, відкидаючи Україну назад в сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, сталого розвитку. Громадська рада при Держенергоефективності закликає до масштабного перегляду Енергетичної стратегії з метою розвитку в Україні стійкої до зовнішніх впливів, ефективної та зорієнтованої на сталий розвиток національної економіки енергетики.

Передбачені цілі в даному документі не тільки вбивають галузь відновлюваної енергетики, яка на сьогодні залучає в Україну найбільшу кількість інвестицій, але й порушують міжнародні домовленості та зобов’язання, взяті Україною щодо розвитку екологічно чистих та безпечних енерготехнологій, ставлять під загрозу національну безпеку нашої країни.

Натомість у представленому Проекті оновленої Енергетичної стратегії України ставка робиться на розвиток та бюджетну підтримку традиційних енергогенеруючих об’єктів, а не на заходи енергозбереження, віддача від яких перевищує потужності нової генерації, і не враховує міжнародні зобов’язання України, зокрема виконання ратифікованих угод щодо скорочення викидів парникових газів в рамках Кіотського протоколу, членства в Енергетичному Співтоваристві тощо.

Відповідно до умов Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства, Україна взяла на себе зобов’язання щодо розроблення плану імплементації Директиви 2001/77/ЄС стосовно сприяння використання на внутрішньому ринку електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Дана Директива була доповнена Директивою 2009/28/ЄС. Зазначені документи встановлюють цілі щодо частки споживання електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії таким чином, щоб середньозважена частка споживання саме «зеленої» електроенергії в Європейському Співтоваристві у 2020 році склала не менше 20%.

Окрім того, в Проекті оновленої Енергетичної стратегії України надзвичайно мало уваги приділено питанням прозорості, зокрема не йдеться про імплементацію Україною Ініціативи прозорості у видобувних галузях (EITI). Посилити прозорість в українській енергетиці неодноразово закликали представники міжнародних організацій, ЄС, США, а також громадськість. До того ж, Україна зобов’язалася імплементувати EITI в рамках Ініціативи «Відкритий уряд».

Оприлюднений Проект оновленої Енергетичної стратегії України практично гальмує сектор, розвиток якого надає можливість використовувати місцевий енергопотенціал для виробництва екологічно чистої, безпечної для людей електричної та теплової енергії, створювати нові робочі місця, розбудовувати об’єкти важкої промисловості для впровадження сучасних технологій та переходу на нове виробництво енергогенеруючого обладнання.

2011 рік був знаковим для відновлюваної енергетики України. Це був рік реалізації перших приватних проектів промислових ветроелектростанцій (ВЕС) та фотоелектричних станцій, загальна встановлена потужність яких сягає сьогодні близько 500 МВт. Саме в 2011 році вперше в Україні були встановлені сучасні вітротурбіни мегаватного класу. Стрімкий розвиток сектору відновлюваної енергетики довів економічну доцільність проектів та привернув величезну увагу з боку західних інвесторів.

Енергетична стратегія не повинна бути синонімом стратегії нарощування надприбутків енергокомпаній та постачальників енергоносіїв, як вона сьогодні і виглядає. Її мета повинна фокусуватися на вирішенні пріоритетних завдань національної безпеки в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що в квітні цього року Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України призупинило розробку "дорожньої карти" з розподілу обсягів відновлюваної енергетики через розбіжності з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Пропозиції, надані Держенергоефективності України щодо потенціалу розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел й альтернативних видів палива втричі вище показників, закладених в Проекті оновленої Енергетичної стратегії. До того ж, відповідно до базового сценарію за проектом оновленої Енергетичної стратегії, у 2015 році передбачається досягти виробітку лише 1,4 ТВтгод з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За даними Держенергоефективності України, до кінця 2012 року генерація електроенергії з відновлюваних джерел сягне 1 ТВтгод. Іншими словами, темпи росту генерації електроенергії з ВДЕ в декілька разів зможуть перевищити прогнози, передбачені Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Крім того, на нашу думку, проект Енергетичної стратегії фактично консервує негативні тенденції в розвитку паливно-енергетичного комплексу та економіки України в цілому. В той час, як розвинуті країни світу ставлять за мету зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів, в проекті Оновленої Стратегії планується збільшення споживання ПЕР. Ми вважаємо, що Енергетична стратегія України має бути концентрованим виразом державної політики щодо підвищення ефективності споживання енергії, що має виражатись в більш амбіційних цілях по зниженню енергоємності економіки України та стабілізації споживання енергії.
Проект оновленої Енергетичної стратегії України є кроком назад у досягненні енергетичної незалежності та сталого розвитку. Україна, яка за останні кілька років вирвалась у лідери СНД та Східної Європи у сфері відновлюваної енергетики, у випадку ухвалення подібної енергостратегії ризикує залишитись на узбіччі не тільки Європи, а й світового економіки.

З огляду на зазначене, просимо Вас, пане Президенте, вжити заходів щодо обов’язкового доопрацювання проекту оновленої Енергетичної стратегії та врахування міжнародних зобов’язань України, і взяти під свій особистий контроль включення до зазначеного проекту реального сценарію підвищення енергоефективності національної економіки та розвитку сектора відновлюваної енергетики з урахуванням поточного зростання даної галузі.

[/URL]

З повагою, нижчепідписані

Петиція За допрацювання проекту Енергетичної стратегії України до Президенту України В.Ф. Януковичу, Секретарю НРБОУ А.П. Клюєву була створена и написана Громадська Рада при Держенергоефективності (naer.rada@gmail.com). Ця петиція знаходиться на публічному Інтернет-сервері OnlinePetition.In.Ua. Власники служби та спонсори не пов’язані з петицією. По технічними та іншим питанням звертайтесь на webmaster@onlinepetition.in.ua

ПОКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ QR-КОД

     ПОДАТИ ПЕТИЦІЮ     
OnlinePetition.In.Ua – надає можливість безкоштовно розміщувати громадські петиції до свідомої громадськості для інформаційно-пропагандистської діяльності.