ПОДАТИ ПЕТИЦІЮ     
50 из 10000 подписей
Переглянути підписи
Показать QR-код петиции
Платформа для петиций UaНета
Что вы хотите изменить?

Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Близнюку А.М., Голові Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Ставнійчук М.І.

Заява Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері"

ЗАЯВА

Учасники Сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення», що відбулася 29-30 вересня 2012 року у місті Львові і пройшла за участю науковців, керівників органів самоорганізації населення, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з усіх регіонів України, розглянувши питання про стан підготовки проекту Закону України “Про органи самоорганізації населення” (нова редакція) констатують таке.

Вперше за останнє десятиріччя органи державної влади визнали необхідність удосконалення правого статусу органів самоорганізації населення на законодавчому рівні. Так, 25 січня 2012 року Президент України доручив Кабінету Міністрів підготувати нову редакцію Закону України “Про органи самоорганізації населення” для внесення на розгляд Верховної Ради.

Аналогічні вимоги містяться також в Указі Президента України від 24 березня 2012 р. № 212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р “Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” та інших державних актах. Ключові напрямки державної політики щодо органів самоорганізації населення були визначені також у Посланні Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році”.

Разом із тим, незважаючи на значний інтерес з боку органів державної влади до процесу удосконалення законодавства з питань самоорганізації населення, на практиці представники органів виконавчої влади, які працювали над текстом законопроекту, відійшли від вимог, що містяться у Посланні Президента України, спотворили змістовне наповнення проекту нової редакції Закону України «Про органи самоорганізації населення», який готувався та публічно обговорювався фахівцями ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» протягом семи років.

Так, Мінрегіон своїм листом від 30.08.2012 № 7/13-14051 направив на погодження Верховній Раді АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування текст законопроекту, який:
- не враховує унікальну громадсько-публічну природу органів самоорганізації населення, а навпаки, позбавляє їх статусу представницьких органів і виключає положення про те, що органи самоорганізації населення є інститутами громадянського суспільства;
- наділяє місцеві ради правом визначати спосіб (форму) самоорганізації жителів в межах сіл, селищ та районів у містах, затверджувати положення про органи самоорганізації населення сіл, селищ та районів у містах, визначати термін їх повноважень;
- започатковує в селах, селищах та районах у містах посади війта, старости як представника виконавчого комітету відповідної місцевої ради із виконанням повноважень органу самоорганізації населення;
- допускає визнання місцевою радою представників мікрогромади посадовими особами місцевого самоврядування із поширенням на них дії Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
- обмежує права загальних зборів (конференцій) самостійно визначати обсяг власних повноважень органів самоорганізації населення в межах, встановлених законом, надаючи право ухвалювати остаточне рішення з цього питання місцевим радам;
- заперечує можливість розширення переліку власних повноважень органу самоорганізації населення під час його діяльності в межах, визначених законом;
- виключає положення, які регламентують питання щодо приєднання до території діяльності органів самоорганізації населення інших територій чи передбачають можливість створення замість одного двох чи більше органів самоорганізації населення;
- виключає положення про мінімальну кількість членів ініціативної групи по створенню органів самоорганізації населення;
- суттєво ускладнює для членів ініціативної групи отримання організаційно-технічної допомоги з боку виконавчого комітету місцевої ради щодо проведення загальних зборів (конференції);
- виключає із законопроекту перелік повноважень загальних зборів (конференцій) щодо органів самоорганізації населення;
- наділяє Кабінет Міністрів України обов’язком щодо затвердження Примірного положення про орган самоорганізації населення;
- виключає із законопроекту положення про необхідність ведення загальнодержавного реєстру органів самоорганізації населення;
- виключає з числа повноважень органів самоорганізації населення проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та підписання актів виконаних робіт чи наданих послуг у сфері житлово-комунального господарства в багатоквартирних будинках;
- виключає положення про делегування органам самоорганізації населення власних повноважень місцевої ради, її виконавчих органів, фінансів та майна на підставі договору між органом самоорганізації населення та відповідною місцевою радою;
- виключає положення про можливість делегування органам самоорганізації населення права складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів;
- звужує можливі джерела фінансування діяльності органів самоорганізації населення, а також звужує майнову основу їхньої діяльності;
- позбавляє органи самоорганізації населення права засновувати власні підприємства, установи та організації;
- виключає положення про необхідність наявності в органу самоорганізації населення власного регламенту, а також про затвердження типового регламенту виконавчим комітетом відповідної місцевої ради;
- виключає положення щодо визначення подальшої долі фінансів та майна, створених / отриманих органом самоорганізації населення не з місцевого бюджету чи від органу місцевого самоврядування, у разі ліквідації цього органу;
- перехідні положення законопроекту Мінрегіону не передбачають необхідність ухвалення змін до інших законів тощо.

Враховуючи викладене, учасники Сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення КОНСТАТУЮТЬ, що окремі положення проекту нового Закону України «Про органи самоорганізації населення» в редакції Мінрегіону (лист від 30.08.2012 № 7/13-14051) суперечать державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства, гальмують розвиток руху самоорганізації населення, а підготовка самого законопроекту у запропонованій редакції відбувається з порушенням демократичних процедур і без проведення належних консультацій з громадськістю.

Виходячи із цього, учасники конференції звертаються до керівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з такими ПРОПОЗИЦІЯМИ:
- призупинити підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення на розгляд Верховної Ради України проекту нового Закону України «Про органи самоорганізації населення» в редакції Мінрегіону (лист від 30.08.2012 № 7/13-14051);
- забезпечити підготовку оновленої версії законопроекту спільно із Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства і залученням експертів Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, Асоціації міст України, Асоціації сільських та селищних рад, науковців, які спеціалізуються на питаннях самоорганізації населення, із урахуванням положень Послання Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році”. При підготовці оновленої версії законопроекту взяти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення», який було підготовлено експертами Всеукраїнської громадської організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення” та підтримано учасниками регіональних обговорень і Шостої Всеукраїнської конференції з питань самоорганізації населення (9-10 липня 2011 р., м. Кіровоград);
- провести спільно із Всеукраїнською громадською організацією “Асоціація сприяння самоорганізації населення”, Асоціацією міст України та Асоціацією сільських та селищних рад низку обговорень оновленої версії законопроекту на національному рівні та в регіонах України за участі представників органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення. За результатами таких обговорень подати оновлену версію законопроекту на розгляд Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства і в разі отримання її позитивного висновку повернутися до підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення проекту нового Закону України «Про органи самоорганізації населення» на розгляд Верховної Ради України;
- звернути увагу на необхідність підготовки одночасно із оновленою версією Закону України «Про органи самоорганізації населення» пакету інших законопроектів, зокрема, проекту Закону України “Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”, першу редакцію яких було підготовлено експертами ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення” та підтримано учасниками Шостої Всеукраїнської конференції з питань самоорганізації населення.

Звертаємось із проханням до Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства розглянути на черговому засіданні стан справ із підготовкою проекту Закону України “Про органи самоорганізації населення” у новій редакції.

Прийнято 30 вересня 2012 року, м. Львів

З повагою, нижчепідписані

Петиція Заява Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері" до Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Близнюку А.М., Голові Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства Ставнійчук М.І. була створена и написана Андрій Крупник (samoorg@ukr.net). Ця петиція знаходиться на публічному Інтернет-сервері OnlinePetition.In.Ua. Власники служби та спонсори не пов’язані з петицією. По технічними та іншим питанням звертайтесь на webmaster@onlinepetition.in.ua

ПОКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ QR-КОД

     ПОДАТИ ПЕТИЦІЮ     
OnlinePetition.In.Ua – надає можливість безкоштовно розміщувати громадські петиції до свідомої громадськості для інформаційно-пропагандистської діяльності.